SIEO Missie

De missie van SIEO ligt besloten in haar naam: innovatie van het economieonderwijs, in de overtuiging dat onze maatschappij behoefte heeft aan burgers die beseffen dat economie draait om goede samenwerking, zodat we meer met minder kunnen doen. Daarbij gaat het er steeds om een goede balans te vinden tussen uiteenlopende belangen. Economie helpt bij het begrijpen van dit principe, bij het analyseren waarom dit soms fout gaat en bij het zoeken naar een betere balans. Dit helpt de scholieren in het vormgeven van hun eigen leven, bijvoorbeeld als ze gaan studeren, werken en participeren in het democratisch proces.

SIEO Visie

Over 10 jaar willen we dat schoolverlaters van het voortgezet onderwijs bij het vak economie begrippen als markt, geld en eigenbelang verbinden met samenwerking, vertrouwen en wederkerigheid.


over-ons-visie
Created with Sketch.

SIEO in tijdsperspectief

2015

Instellen F.J.D. Goldschmeding-leerstoel aan de Tilburg University

Hoogleraar economie Lans Bovenberg bekleedt de Goldschmeding-leerstoel met als doel de vernieuwing van het economieonderwijs op alle onderwijsniveaus.

2016

Stichting Innovatie Economie-Onderwijs (SIEO) wordt opgericht

Voor het programma ‘Vernieuwing van Economieonderwijs’ van de Goldschmeding Foundation wordt een aparte stichting in het leven geroepen: SIEO.

2019

SIEO wordt als stichting ondergebracht bij Tilburg University 2019 (April)

SIEO krijgt een eigen bestuur en een eigen Raad van Toezicht.

Keuzekatern vwo Gedragseconomie 2019 (April)

De eerste officiële uitgave van SIEO, zowel op papier als digitaal, is een feit. Een nieuw onderwerp voor het economieonderwijs komt hiermee beschikbaar.

Keuzekatern havo/vwo Geld 2019 (Juni)

Het tweede SIEO-keuzekatern is gereed met als uitgangspunt dat geld één van de belangrijkste sociale innovaties in de menselijke geschiedenis is.

Keuzekatern vwo Economie en ethiek 2019 (Augustus)

Het derde SIEO-keuzekatern verschijnt met daarin centraal de invloed van ethiek op de economie en de invloed van morele overwegingen op menselijk gedrag.

Docentenboek deel 1 2019 (Oktober)

Het SIEO-docentenboek deel 1 is gereed. Samen met het docentenboek deel 2 helpt dit boek docenten bij het vinden van hun weg in de vernieuwing van het economieonderwijs door vereenvoudiging in de vorm van reductie van concepten en verrijking door middel van het toepassen van een breder mensbeeld.

2020

Methodenaam 2020 (Januari)

De naam van de nieuwe economiemethode van SIEO is Mens & Economie

Methodekatern vwo Kiezen en welvaart 2020 (Maart)

Het eerste katern van de methode Mens & Economie voor vwo-4 is beschikbaar

Methodekatern vwo Structuur en conjunctuur 2020 (April)

Het macrokatern van de methode Mens & Economie voor vwo-6 is beschikbaar

Methodekatern vwo Samenwerken en verdelen 2020 (Mei)

Het tweede katern van de methode Mens & Economie voor vwo-4 is beschikbaar

Methodekatern vwo Tijd en risico 2020 (Juni)

Het eerste katern van de methode Mens & Economie voor vwo-5 is beschikbaar

Methodekatern vwo Markten en bedrijven en het methodekatern vwo Samenvatting en examenvoorbereiding 2020 (Zomer)

Het tweede katern van de methode Mens & Economie voor vwo-5 is beschikbaar en het laatste katern voor vwo-6 waarin de verbanden tussen de stof voorgaande katernen worden gelegd en leerlingen worden voorbereid op het examen.

Docentenboek deel 2 2020 (Augustus)

Het SIEO-docentenboek deel 2 is gereed. Samen met het docentenboek deel 1 helpt dit boek docenten bij het vinden van hun weg in de vernieuwing van het economieonderwijs door vereenvoudiging in de vorm van reductie van concepten en verrijking door middel van het toepassen van een breder mensbeeld.

Scholenprogramma 2020-2021 (September)

In het schooljaar 2020-2021 organiseert SIEO opnieuw een Scholenprogramma. Dit programma zal voor een groot deel in het teken staan van bijscholing met betrekking tot de nieuwe syllabi vwo en havo 2023 en training in het gebruik van de methode Mens & Economie

Mens & Economie voor havo bovenbouw

De start voor het ontwikkelen van de nieuwe economiemethode Mens & Economie voor havo, gebaseerd op de nieuwe syllabus centraal examen havo 2023.

Wie zijn wij?

backtotop-groen Created with Sketch.