Geld

Geld is één van de belangrijkste sociale innovaties in de menselijke geschiedenis. Geld geeft mensen vertrouwen in wederkerigheid. Als ik nu wat aan jou geef, kan ik er op vertrouwen dat ik later iets terug krijg van iemand anders. Door dat vertrouwen zijn mensen bereid zich in te zetten voor anderen zonder dat ze van de ander waardevolle goederen terugkrijgen. Dit keuzekatern bespreekt de drie functies van geld: ruilfunctie, rekeneenheid en liquide oppotmiddel.

verbindingen/bolletjes-katern Created with Sketch.

Hoofdstuk 1 - Geld als ruilmiddel

De ruilfunctie staat centraal in het eerste hoofdstuk. We tonen hoe het ruilmiddel geld is ontstaan als schuld: geld is een door iedereen vertrouwde schuldbekentenis. Geld als betrouwbaar ruilmiddel maakt complexe vormen van samenwerking mogelijk tussen mensen die elkaar niet allemaal persoonlijk kennen en vertrouwen. De verantwoordelijke voor het uitgeven van geld, een persoon of instelling, moet zijn inkomsten en uitgaven wel in balans houden om te voorkomen dat geld waarde verliest.

Je hebt nog geen toegang tot dit bestand

Om toegang te krijgen tot deze lesstof dien je eerst een gratis account aan te maken via de onderstaande knop.

Gratis registreren Of log hier in

Hoofdstuk 2 - Geld als rekeneenheid

Het tweede hoofdstuk bespreekt de tweede functie van geld: rekeneenheid. Begrensd rationele mensen kunnen niet alle ruilverhoudingen tussen goederen onthouden. Een rekeneenheid maakt het leven eenvoudiger, want het vermindert het aantal ruilvoeten. Geld als rekeneenheid heeft echter ook een vervelende bijwerking: rekeneenheidillusie. Begrensd rationele mensen hebben een beperkte capaciteit om prijzen om te rekenen in reële ruilvoeten. De centrale bank bestrijdt dit probleem door te streven naar prijsstabiliteit. Een andere bijwerking is ruilmiddelillusie. Omdat geld naast rekeneenheid ook ruilmiddel is, kunnen mensen het verkrijgen van het ruilmiddel geld verwarren met het doel van welvaart.

Je hebt nog geen toegang tot dit bestand

Om toegang te krijgen tot deze lesstof dien je eerst een gratis account aan te maken via de onderstaande knop.

Gratis registreren Of log hier in

Hoofdstuk 3 - Geld als oppotmiddel

De derde functie van geld is die van liquide oppotmiddel. In het derde hoofdstuk wordt duidelijk dat banken geld scheppen door aan liquiditeitstransformatie te doen. In tegenstelling tot de kredieten die banken verstrekken, zijn de verplichtingen van banken liquide: rekeninghouders kunnen te allen tijde hun banktegoeden opvragen en beschikken zo over een liquide oppotmiddel. Banken creëren vertrouwen door liquiditeits- en kredietrisico’s over te nemen van anderen. Dit maakt banken kwetsbaar. Banken wapenen zich hiertegen, maar kunnen het niet alleen. Ook de overheid heeft een belangrijke taak bij het beschermen van banken en rekeninghouders. Tegelijkertijd is regulering van banken nodig, om te voorkomen dat deze bescherming tot moreel wangedrag leidt.

Je hebt nog geen toegang tot dit bestand

Om toegang te krijgen tot deze lesstof dien je eerst een gratis account aan te maken via de onderstaande knop.

Gratis registreren Of log hier in
backtotop-groen Created with Sketch.