Overzicht Materiaal

SIEO heeft drie keuzekaternen ontwikkeld voor het vwo: Gedragseconomie, Geld en Economie en ethiek.


Daarnaast presenteert SIEO een nieuwe economiemethode: Mens & Economie. We richten ons hierbij in eerste instantie op havo- en vwo-bovenbouw. Mens & Economie is een methode waarmee leerlingen de economie tot zich nemen zoals deze in essentie is bedoeld: een economie waar ‘win-win’ de basis vormt, waarbij de belangen in balans zijn. Leerlingen ontdekken dat economie over henzelf als mens gaat.


Uitgangspunt voor Mens & Economie vormt de syllabus centraal examen vwo 2023: de methode is examengericht ingestoken. De methode brengt samenhang aan tussen de verschillende concepten zodat leerlingen de relaties tussen de concepten herkennen en daardoor de examenstof makkelijker leren.

Bestellen
katern-image
Created with Sketch.

Ontdek ons materiaal

SIEO ontwikkelt een nieuwe economiemethode Mens & Economie die een consistent en samenhangend verhaal biedt waarin alle domeinen en concepten van het nieuwe examenprogramma 2023 met elkaar worden verbonden.

Het inkijkhoofdstuk van dit katern is nog niet beschikbaar

backtotop-groen Created with Sketch.