Overzicht Materiaal

SIEO heeft drie keuzekaternen ontwikkeld voor het vwo: Gedragseconomie, Geld en Economie en ethiek.


Daarnaast presenteert SIEO een nieuwe economiemethode: Mens & Economie. We richten ons hierbij in eerste instantie op havo- en vwo-bovenbouw. Mens & Economie is een methode waarmee leerlingen de economie tot zich nemen zoals deze in essentie is bedoeld: een economie waar ‘win-win’ de basis vormt, waarbij de belangen in balans zijn. Leerlingen ontdekken dat economie over henzelf als mens gaat.


Uitgangspunt voor Mens & Economie vormt de syllabus centraal examen vwo 2023: de methode is examengericht ingestoken. De methode brengt samenhang aan tussen de verschillende concepten zodat leerlingen de relaties tussen de concepten herkennen en daardoor de examenstof makkelijker leren.

Bestellen
katern-image
Created with Sketch.

Ontdek ons materiaal

SIEO ontwikkelt een nieuwe economiemethode Mens & Economie die een consistent en samenhangend verhaal biedt waarin alle domeinen en concepten van het nieuwe examenprogramma 2023 met elkaar worden verbonden.

backtotop-groen Created with Sketch.